Her kan du registrere deg som mottager av nyhetsbrevet til Grønn Byggallianse.
Du vil også få invitasjoner til utvalgte arrangementer.
 

* Obligatorisk felt
Gjelder kun kategori Eiendomsselskap (medlemsavgift beregnes ut fra forvaltet/eiet antall m2) Sett kryss hvis du jobber innen drift av bygg. La stå tomt hvis dette ikke gjelder deg.
Sett kryss hvis du er AP. La stå tomt hvis dette ikke gjelder deg.
Sett kryss hvis du er revisor. La stå tomt hvis dette ikke gjelder deg.

Vi i Grønn Byggallianse bruker informasjonen du sender oss via dette skjemaet, for å invitere til møter og arrangementer, informere om våre aktiviteter, samt til utsendelse av nyhetsbrev 10 ggr pr år.